FANDOM


הלכה ומיסטיקה באיסלאם:


תנועת ה"זיהד": תנועה לא מאורגנת של חסידים שהתנגדו לשלטון ולרוחו. האמינו שהעולם הוא רק פרוזדור לטרקלין ואין בו ערך ממשי.

תנועת ה"תצוף": מאה 9. תנועה שהתפתחה מה"זיהד". דגלו בפרישות וחיי צנע. צוף = צמר שנהגו ללבוש. אורח חיים סגפני ופיתוח של ספרות עם שיטה תיאורטית לקירוב האדם אל האל. השיטה נקראת "טריקה" דרך והיו שיטות רבות עם שלבים שונים.

הם חיפשו אחר הכרה באל במובן רגשי ולא שכלי. הספרות שלהם השפיעה על ספרות יהודי ספרד (אבן גבירול, רמב"מ).

תוכל : בטחון מוחלט באל. יסוד חשוב בזיהד. רצון האדם להיות תלוי לחלוטין בידי האל דבר שהביא לזלזול בחיים ואדישות. דוגמא: ראו בעבודתם לפרנסתם בלבד.

הצופים היו קדושים בעיני העם והאנשים דאגו להם במטרה לקבל קצת קדושה ולהינצל ביום הדין.

מחבה: אהבת האל. רעיון שהובא לראשונה ע"י "ראבעה אלעדויה" בת דורו ועירו של "חסן אלבצרי". היא אהבה כל כך את האל שלא נותר בה מקום לאהבת אדם ולא לשנאה. נכתבו הרבה שירים על אהבת האל : משוררים פרסים – עומר אלחיאם וג'לאל אלדין רומי.

מעריפה: ידיעת האל (ידיעת אמת בלב הצופים). בא מהשפעת הפילוסופיה הניאופלטונית. הם הבינו שלא ניתן לדעת דבר עד שאינך חלק ממנו. למדו מהפילוסופים שהאדם הוא שפע נאצל מן המקור האלוהי, האצלה מהאחרונות והירודות ביותר, הגוף משמש קליפה וחיץ בין הנשמה והאל. הצופים חשבו איך להשתחרר מהקליפה ולהגיע לביטול ישותם ("פנא") ע"מ לשוב למקור האצלתם, להכירו, לאהבו ולחיות חיי נצח בו.

קוראי שחטאת: ברגעי אכסטזה והתעלות רוח של טעימה מהאושר המבוקש הצופים קוראים קריאות שחטאת. באוזני רבים זה נשמע ככפירה כי אלו דברי אלוהים חיים כמו: "אין אל מבלעדיי, מה גדול אנוכי". המפורסם שבקוראים היה "חסין בן מנצור אלחג'ואג'", הוא לא ראה הבדל גדול בין הדתות והרגו אותו בצליבה לבקשת חכמי הדת.

היה משבר גדול בין האסלאם האורתודוכסי והמיסטיקה הצופית מכיון שהשניים טענו שעברו כברת דרך רבה בהתקרבות אל אללה והם לא צריכים לקיים יותר את המצוות. אלה גם טענו שהערצת יתר לקוראן ולכעבה זה שיתוף = "שרכ". הצופים פרשו אלגורית את הקוראן (תאוויל). היו קיצוניים שנקראו "איבחיה" = אנשי ההפקר בתחום הדתי. (כמו אסמעילים).

"אבן חמדי אל ג'זאלי": ניסה לגשר בין התצוף לדת האורתודוכסי ת, הוא היה גם חכם הלכה וגם מיסטיקאי מעמיק ורגשן. נולד בטוס שבפרס ונודע כעילוי בכל מקום בו למד. היה מרצה במדרסה בבגדד של נט'אם אל מולכ (הוזיר הסלג'וקי הגדול). הוא היה חכם הלכה שאפעי שלא הסתפק ב"תקליד" (אמונה עיוורת), הוא נבר בספרי התאולוגים והיה בקיא מאוד. בספרו "אלמנק מן אלדלאל" – אוטוביוגרפיה בו מספר על חוויות התצוף.

"אבן אל ערבי" : היה הוגה דעות ידוע מהצופים, יליד ספרד, ערך מסעות רבות. מת בדמשק וקברו הפך מסגד ומקום עליה לרגל. ספרו המפורסם "אלפותחאת אלמכיה" מספר על גילויים עליונים. נחשב בעיני רבים ככופר. כתב הרבה שירים וספרים וקיים קצת מצוות. פיתח את נושא היסוד האלוהי באדם ואת "האדם המושלם" (אלאחסאן אלכמאל). הנביא והקדוש הם לדבריו הקרובים לאל.


הדרוושים: מאה 12. מסדרים ומנזרים. מסדר זה נקרא "טריקה". המרכז זה המנזר שנקרא "זאויה" או "רבאט" (תחנת משמר). מסדרים הם על שם מייסדם : "קאדריה" ע"ש עבד אל קאדר אלג'ילאני הפרסי, ה"שאד'ליה" בצפון אפריקה ע"ש אחמד אלשאד'לי (אוהדיו בכפרי המשולש בישראל).

חבר מסדר נקרא דרוויש, מלה פרסית שמציינת "מתדפק על דלת" או "קבצן" ויש בה הערצה לחברי המסדרים על בחירתם בחיי צנע והסתפקותם במעט, אידיאל העוני "פקר". היו שעבדו והיו שחיו על נדבות ומתנות. היו שהתעשרו מווקף או מחקלאות או ממסחר. המסדרים לא נתבקשו לפרוש מחיי הנישואים כי כמו ביהדות יש מצוות פרו ורבו. אין מניעה לשוב לחיים החילוניים. כל אחד יכול להיות במסדר בלי לנטוש את ביתו ועבודתו, רק צריך להשתתף בטקסי הפולחן ולהיות נאמן לעקרונות.

טקס הד'כר: בימי שישי, חגים, ימי הולדת וזיכרון של נביאים וקדושים. שרים, מצטטים מהקוראן, מזכירים את שמות אללה ורוצים בעזרת הריקודים להגיע לאכסטזה דתית. נקרא גם "סמאע". טקסים אלו הפכו לעיתים להוללות וחיי ראווה ולכן עוררו התנגדות קשה.

טקס המוריד: קבלת טירון למסדר. אחרי עבודות ניסיון והשפלות וזובורים. בטקס זה שבועת אמונים לשייח העומד בראש היררכיה וקבלת בגד הטלאים "ח'ירקה" שהוא סמל המסדר. לכל מסדר בגד אופייני.

יש מאות מסדרים דרוושים. עד המאה ה-19 נוספו עוד. הייתה לדרווישים השפעה גדולה על העם. ככל שהתצוף נהייתה עממית יותר היא פיתחה סטיות מהדת ופגעה בעקביות. מרכזי הדרווישים נהפכו על כן לשמרנים יותר ובעלי קיצוניות לאומית. היו רופאי אלילים, להטוטנים (בולעי גחלים). הדרוושים הכניסו לאסלאם השפעות מבחוץ והשפיעו על הפצתו בצבא.

השפעה נוספת היא בפולחן קדושים. קדוש= וולי= ידיד האל. הקדוש יכול לחולל ניסים והוא המתווך בין האדם לאל. יש השתטחות על קברי צדיקים.