FANDOM


• הבריטים בסוף המאה ה-19 ניהלו את ניגריה בצפונה ובדרומה. • בצפון- שלטון עקיף ובדרום- שלטון ישיר שהביא לכך שבדרום הנצרות פושטת ושולטת. • בתחילת שנות ה-60 ניגריה יוצאת לעצמאות כמדינה מפוצלת. אז גם נתגלה נפט במזרח המדינה והעימות בין הנוצרים למוסלמים גבר. • בצפון ניגריה נשמר הבסיס האסלאמי שבהשפעות סעודיות ואיראניות במחצית שנות ה-70, החל להתגבר האיסלאם הרדיקלי. איסלאם זה היה ברובו ואהבי שהתנגד לצופיות, בה ראה שריד לג'אהליה. • בצפון ניגריה הוקמו ארגונים חברתיים שדגלו במאבק בצופיות. • שתי הטריקות העיקריות הפועלות בניגריה הן הקאדיריה והטיג'אניה. • שני הצדדים השתמשו באמצעים מודרניים כחלק מהמאבק (דרשות בטייפים, הטפות ברדיו, שידורי תעמולה טלוויזיוניים ועוד). • המאבק הגיע לידי התנגשויות דמים. • בסופו של דבר הצופיות נמצאת בירידה, בעוד שהאיסלאם הרדיקלי נמצא בעלייה. • בשנת 1994 קיבלה ניגריה את חוקי השריעה המחמירים כחוק מדינה. • המהומות נערכות בעיקר בין בנוצרים למוסלמים וקיימים כיום כויכוח בתוך הקהילה המוסלמית.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית