FANDOM


Arzu Ozturkmen - The role of people’s houses in the making of national culture in Turkey המאמר עוסק בתקופה: 1932-1950. ונושאו הוא התפתחות הלאומיות התורכית באמצעות בתי העם. הלאומיות התורכית התפתחה עוד בסוף התקופה העות'מאנית ועם הקמת המדינה קיבלה פן נוסף, פאן- תורכית. המדינה הקימה מוסדות לחיזוק הלאומיות והזיקה לתורכיה. מוסדות אלה התרכזו בנושאי השפה וההסטוריה התורכית. הרעיונות החדשים הופצו באמצעות רשת של בתי עם אשר בהם התכנסו אזרחים ושם קיבלו אידאולוגיה, אך גם יזמו פעילויות חברתיות תרבותיות. בתי העם היו מקושרים לשלטון, הם קיבלו ממנו והעבירו אליו מידע. המאמר בא לבדוק שני דברים: 1. השפעת בתי העם על התרבות הלאומית של תורכיה. 2. אסטרטגיות ומסלולי התפתחות של האומנות הלאומית ע"י בתי העם. בתי העם היוו פלטפורמה דרכה ביצע השלטון את הרפורמות והתווה את המודל לאומה החדשה. בתי העם תרמו רבות ללאומיות ולמדע ונזכרים כיום לטובה כאבן דרך חשובה בבניית המדינה והלאומיות וביצירת תרבות לאומית בעלת זהות עצמאית. תתי נושאים: 1. ייסוד ומבנה בתי העם – בתי העם נפתחו משום שהמבנה החברתי הישן לא תמך בשלטון המדינה. בתי העם נפתחו בפברואר 1932 ע"י ה- GHP ונועדו לשמש את כלל האוכלוסיה. בתי העם הוקמו כדי לפתח רגשות לאומיים אצל האזרחים, באמצעות דיונים, מחקרים ותצוגות בנושא תורכיות. בבתי העם פעלו 9 ענפים: 1. שפה, הסטוריה וספרות 2. אומנות 3. תאטרון 4. ספורט 5. עזרה סוציאלית 6. כיתות וקורסים לציבור 7. ספריה ופרסומים 8. פיתוח הכפר 9. מוזיאון ותצוגות בתי העם הצליחו ומספר חבריהם עלה, בעיירות נפתחו "חדרי עם". פעילויות בתי העם עודדו לאומיות ועשו תעמולה לטובת הרפורמות. 2. מחקר מקומי חובבני - הפעילויות פיתחו תרבות, מדע ומודעות הסטורית של חברי בית העם אשר ביססו בפעילותם תרבות ועיסוק בהסטוריה תורכית. תאריכים וימים לאומיים צויינו בבתי העם, דבר שחיזק את המודעות הלאומית בקהילה. הפעילויות של בתי העם פורסמו בירחונים של בתי העם ומשכו גם מבקרים מרחבי תורכיה להשתתף בחגים ובפסטיבלים המקומיים ובכך חוזקה הזיקה לקהילה ולמדינה. 3. ירחוני בתי העם: מתווכים ברפורמות וברעיונות – בתי העם הפעילו ירחונים אשר קידמו רעיונות לאומיים ותרבות תורכית לצד תעמולה לטובת הרפורמות. הירחונים נועדו גם לחנך את בני גיל הביניים אשר השלטון רצה לשלבם בחיים האזרחיים. דוג': חקלאים למדו חקלאות. הירחונים יצרו מודל של אזרח תורכי: מחונך, בקיא באומנות ומדע, ספורטאי ואזרח נאמן. המאמרים שפורסמו נתנו לאזרחים מידע שימושי והציבו רף אליו שאפו הקוראים. בירחונים התפרסמו מאמרים על אומנות וביקורות על הופעות אומנות בבתי העם, סיקור הפעילות ומידת הסיקור האוהדת יצרו בקרב הקוראים תחושה של הצלחה ואף הולידה "כוכבים" מקומיים. 4. נושאים ומסרים דומיננטיים – בתי העם עסקו בתורכיות ובלאומיות, בירחונים נכתבו ותורגמו חיבורים על לאומיות ועל יתרונות הרפורמות. הירחונים של בתי העם קראו לעסוק בלאומיות, במולדת, בדגל ולרכוש תוצרת מקומית. פורסמו מאמרים בשבח התורכיות וההצלחה יוחסה לה. התפרסמו גם ביקורות על השלטון הקודם, העות'מאני, ועל הדת כגורם לפיגור שהיה. הירחונים עסקו בהתפתחויות וחידושים בתורכיה בתחומי כלכלה ותשתיות, וכן פירסמו כתבות תיירותיות, אודות אותרות טבע ומקומות מיוחדים בתורכיה. מה שהביא להכשרת מדריכי תיירות בבתי העם. כל זאת במטרה להעלות את מודעות הקורא לסביבתו, ולארצו ולגרום לו גאווה במדינתו. 5. מונוגרפיות כפריות: סוג חדש של המחקר החובבני – אינטלקטואליים עות'מאניים שכתבו על האימפריה הוגבלו כעת לגבולותיה של תורכיה, הם החלו לגלות את אנטוליה ולכתוב על אנשיה. כך נוצרו יצירות העוסקות בכפריים ופורסמו בירחונים מונוגרפיות של כפריים ושל עירוניים המבקרים בכפרים. דבר שהביא ליצירת תדמית חיובית של הכפר והכפריים. 6. פולקלור: מקור מבטיח לתרבות לאומית – הירחונים של בתי העם עודדו עיסוק בחקר פולקלור, דיווחו על פעילויות פולקלור בבתי העם. ביוגרפיות של אישים מתקופת מלחמת העצמאות פורסמו, הועברו לכתב החדש ויצרו תודעה לאומית. 7. דעיכה טבעית או סיום מתבקש: סופם של בתי העם – באמצע שנות ה-40 כוחם של בתי העם החל לרדת. מספרם הרב והעדר תקצוב מתאים יחד עם חוסר חידוש ובירוקרטיה גרמו לירידה בפופולריות שלהם. הירחונים הפסיקו להשפיע ולחדש משום שעסקו רק בתרבות ובסיקור ארועים קהילתיים. המעבר לשלטון רב מפלגתי החליש אותם בשל זיקתם ל- GHP, בבחירות 1950 עלו לשלטון הדמוקרטים אשר סגרו את בתי העם ללא כל התנגדות. בתי העם מילאו את תפקידם ולא התאימו כעת למשטר רב מפלגתי.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית