FANDOM


Ayse Oncu, Academics: The West in the Discourse of university Reform

מחברת המאמר מתייחסת לשלוש תקופות עיקריות אשר בהם בוצעו רפורמות באוניברסיטאות: התקופה של האוניברסיטה הראשונה מ1900 עד 1939, אח"כ אחרי מלחמת העולם השניה הרפורמה שבוצעה עד לאמצע שנות ה-70 ולסוף הוא מתייחס לשנות ה-80. כל שלושת הרפורמות הללו בנויות על מודלים מערביים זה בעצם בסיס הלגיטימציה שלהם. אוניברסיטת איסטנבול נפתחה ב- 1900 על ידי הסולטאן עבדול חמיד ה-2 היא נקראה Darulfunuורק ב- 1933 שונה שמה לאוניברסיטת איסטנבול. באותה תקופה היא התמקדה ב- 5 תחומים: רפואה, מדעים, ספרות, משפטים ולימודי דת. מצד אחד עבדול חמיד פותח מוסד אשר מכודד ביקורת אבל מצד שני הוא לא מעודד לימודים שם הוא מעדיף שהסטודנטים ילמדו באירופה. הביקורת על האוניברסיטה שהיא כמוסד אקדמי לא מעבירה ביקורת על השלטון שעלה באנקרה וזה קרה בגלל שהמרצים היו חלוקים בינהם על המצב. האוניברסיטה עברה בעצם לשרת את המדינה. התפנית השניה היתה לאחר מלחמת העולם השניה ב- 1946 כאשר המדינה עברה למבנה חדש של שתי מפלגות. המבנה החדש מייצג שתי מפלגות ודמוקרטיזציה. יש כאן זיהוי של האוניברסיטאות כמוקד למוביליות חברתית, מכאן האוניברסיטה הופכת לפופולרית יותר וכתוצאה מכך מפתחים את בתי הספר היסודיים והתיכוניים. בשנות ה- 50 נפתחות אוניברסיטאות נוספות אך רוב האוניברסיטאות נפתחות בשנות ה- 60 וה- 70. בשנות ה- 60 וה- 70 יש מן עצירה באוניברסיטאות המרצים אינם מתחלפים והסטודנטים אשר מסיימים את לימודיהם נפלטים. בנוסף לכך המצב הכלכלי אנו טוב אז יש שילוב של אנשים מתוסכלים בתוך המערכת ואלה שמחוץ למערכת. בהפיכה של 1980 הוקם גוף רב כוח בשם yok מטרתו של הגוף היתה לרפא את המערכת של ההשכלה הגבוהה. גוף זה מונה על ידי הממשלה וב 1983 כאשר הממשלה חזרה לידיים אזרחיות ה- yok נשאר לפקח על המערכת של ההשכלה הגבוהה. לפני ה- yok לאוניברסיטאות היתה אוטונומיה הם קבעו תוכניות לימודים ומינויים פוליטים. היה חופש בתוך הקמפוס אבל כאשר הוקם ה- yok הוא פיקח על פעיליות אלו, האוניברסיאות הוכפפו לממשלה ונקבע קורס חובה בלימוד אתא- תורכ. יש לציין כי אחת הסיבות להפיכה של 1980 זה הכאוס אשר שרר בקמפוס. יש אנשים אשר מתנגדים לשליטה באוניברסיטאות כמו סולימאן דמירל אשר אמר:" נכון שיש שקט באוניברסיטאות אך אנחנו הרגנו את האוניברסיטאות". היו מספר בעיות עם האוניברסיטאות: אחרי ההפיכה לא היה מספיק מקום לכל הסטודנטים לכן הוקמו עוד אוניברסיטאות אך לא הוסיפו עוד אנשי סגל, הרף של האוניברסיטאות ירד. בשנות ה- 80 עם פתיחת השווקים למוצרי ייבוא המשכורת החלו יורדות וכתוצאה מכך שכר המרצים ירד דבר אשר גרם למרצים הטובים להגר מתורכיה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית