FANDOM


המאמר עוסק בהודו בתחילת המאה ה-20.

  הפריחה הגדולה ביותר ומוקד המשיכה הגדול ביותר בחברה ההינדית באותה התקופה היא לצופיות, שבתחילה נתפסה בקרב המשכילים דוברי האנגלית במדינה.
  יש לזכור כי המשכילים נעקרים מהעולם שלהם ומוכנסים בעצם לסיטואציה חדשה בה הם נאלצים לחוות סיטואציות שלא היו מוכרות להם.
  לכן, הם היו צריכים לתת מענה לבעיות אלו אשר את המענה אליהם הם מצאו בצופיות.
  מהמאמר עולה כי שכבת המשכילים בתחילה ראו את הצופיות כקהילה אחת וכך, בניגוד לעבר, הם מגדירים את עצמם כצופים, בעוד שהלא-משכילים לא ראו את הצופיות כקהילה אחת, אלא כקבוצת מאמינים של השייח' הפונים אליו בעת הצורך וכאנשים הבאים וצופים בטקסים הריטואלים והקבועים של השייח' ותלמידיו.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית