FANDOM


Karpat, Historical Roots of Migration and the Gecekondu in Turkey Social and Economic Changes ההיסטוריה של תורכיה ושל האימפ' העת' הינה של הגירה.במאות 15-17 ממשלת האימפ' העת' ישבה שבטים בבלקן ובאנטוליה בכדי לאכלס את השטחים הכבושים החדשים או בכדי לעבד את הקרקע ולהעלות את הכנסות המס. לאחר שהאימפ' העת' החלה לאבד שטחים, בעיקר לרוסיה ואוסטריה במאה ה-18 ולמדינות הבלקן החדשות שנוצרו במאה ה-19, מס' גדול של מוסלמים ותורכים עברו מאיזורים אלו והתישבו בשטחה של תורכיה המודרנית כיום.האימפ' העת' היתה המדינה הראשונה הלא מערבית שהרגישה במלואה את השפעת התיעוש והתרחבות השוק הכלכלי במערב. Gurbetcilik : The Beginning of Migration Garbetcis-מהגרים.

Gurbetcilik- המשמעות המילולית הינה "בארץ זרה" או "מחוץ לבית". הכוונה להגירה עונתית. למרות שהתורכים באיזור היו רבים יותר במספר, לא היה ברשותם ההון,הנהגה עסקית יוזמת, והמיומנות בכדי לקדם את הכלכלה הדורכת במקום.  כתוצאה מכך, האוכ' הכפרית המקומית, שבמאה ה-19 החלה להתמחות ביצור מוצרים ספציפיים ליצוא, הוכרחה לשוב למחיה המבוססת על חקלאות. ההגירה העונתית היתה תמריץ עקיף לנישואים מוקדמים ולמשפ' גדולות מאחר וגברים שלא היו בטוחים בנוגע לעתידם רצו שיהיו להם משפ' גדולות במהירות האפשרית. בעת ההגירה העונתית הקרקעות נשארו בבעלותם של המהגרים (או שהעבירו את הקרקע בתק' זו לבן משפחתם או שהשכירו את הקרקע עד לשובם לכפר).לכן לא היו בעלי קרקעות גדולים. התופעה עדין קימת בתורכיה.  

ההגירה לערים בוצעה במהירות עקב התפוררות חב' בכפר, קשיים כלכליים,מסורות של הגירה וידע בנוגע לסביבה עירונית. לכן, אפשרויות התעסוקה שהיו בערים לאחר 1950, הודות לפעילות כלכלית גוברת, הביאו להגירה המונית שסימה באופן חלקי את השיטה העתיקה של הגירה עונתית. Causes of Recent Migration עד כאן ניתן הרקע להגירתם של הפולשים. אולם המעבר המאסיבי של האוכ' מהכפרים אל הערים בתורכיה לאחר מלה"ע ה-2 חל כתוצאה מגורמים חב',דמוגרפיים,כלכליים ופוליטיים חדשים, ונתנו כיוון חדש לחב' ולכלכלה במאה ה-19.היה גידול מתמיד באוכ' הכפרית בין השנים 1923-1946, שהעלה את שיעור הגידול בתוצרת החקלאית. המצב בהרבה איזורים כפריים התדרדר לא רק בגלל מחסור בהשקעות ומודרניזציה בחקלאות, אלא גם בגלל האליטה השלטת שרצתה לשפר מס' ערים ולהפכן למודלים של קידמה ומודרניות ע"י הטלת מיסים גבוהים על האיכרים. בסופו של דבר האיכרים יצאו כנגד ה-RPP השלטת-ובנצלם את זכות ההצבעה שניתנה להם,את הקמת המפלגות האופוזיציוניות ואת הבחירות החופשיות-הם הצביעו בעד מפלגת ה-DP וכך הורידו מכוחה את מפלגת ה-RPP . גם בכדי להעלות את התוצרת החקלאית וגם בכדי לרצות את דרישותיהם של הקב' האגראריות הגבוהות,מפלגת ה-DP בראשותו של מנדרס עסקה במכניזציה המונית של חקלאות,במידה רבה בזכות העזרה שניתנה מארה"ב בשנים 1951-1953 . המודרניזציה בחקלאות התורכית ניכרה יותר בשנים 1953-1957 ובשנים 1961-1972 מאשר בשנים 1951-1953. לפיכך, לאחר 1955 גברה ההגירה מהכפר כתוצאה משורה של גורמים טכנולוגיים,כלכליים ופוליטיים חדשים, שהשפיעו על האיכרים כלכלית ופסיכולוגית. המהגרים החדשים לעיר נתקלו במחסור חמור של מציאת מגורים מתאימים במחיר נמוך. באותה עת, עסקי הבניה שהיו בידים של יזמים פרטיים, שגשגו. עסקי הבניה הגדילו את הצורך בידים עובדות מהכפר. לכן היתה הגירה לערים בשנים 1952-1956 . רק לאחר ההפיכה הצבאית ב-1960, ארגון התכנון מטעם המדינה יסד ושימש בעקיפין, כאמצעי לשכנוע בעלי ההון, הקפיטליסטים התורכיים להשקיע ביצור. כמו כן, גם מדיניות האשראי הממשלתית עזרה לעסקי הבניה. לאחר 1963 חל גידול בערים, שנבע במידה רבה כתוצאה מהגירה אליהן בזכות התיעוש.המהגרים נמצאו כמעט בכל הערים התורכיות הגדולות,במיוחד במרכזי התעשיה והמסחר המתקדמים, שנוצרו בעיקר לאחר 1950. Urban Reaction to Rural Migration תושבי העיר הותיקים,כלומר המשפ' המבוססות בעלות הערכים הישנים של המעמד הבינוני, התיחסו להגירת הכפריים אל העיר כפלישה של איכרים. Push Factors of Migration ההגירה הכפרית בתורכיה נגרמה כתוצאה מסיבות היסטוריות,כלכליות,חב' וטכנולוגיות פנימיות. גורמי דחף ומשיכה. ה"פולשים" היגרו מהכפר לעיר בעיקר כתוצאה ממצבם בכפר-קשיים כלכליים ועוני,מחסור בקרקעות,תנובה ירודה של הקרקע. סיבה נוספת שדרבנה את הכפריים להגר לאיסטנבול היתה רצונם לשים קץ להגירה העונתית. סיבות נוספות:רכישת השכלה ע"י אמצעי חינוך יעילים יותר,רצון להרוויח יותר כסף בכדי לשלם חובות, לקנות קרקעות,לקבל טיפול רפואי טוב יותר-זאת בכדי להשתוות לקרוביהם בערים ששגשגו. ההחלטה לעזוב את הכפר התקבלה ע"י הגברים, בעוד הנשים הלכו בעקבות עצת בעליהן או קרוביהן. לסיכום • טענתו העיקרית של המחבר אודות הגירה בתורכיה היא שההגירה הינה מכשיר לקידום ולפתרון בעיות חב'-כלכליות-פוליטיות, שמושרש מאוד בקרב התורכים באנטוליה בפרט ובתורכיה בכלל. היגרו למקומות בהם יש ביטחון והגנה. • המחבר מראה כי שינויים בדרכי מסחר פגעו באוכ' מקומיות. למשל טרבון דעכה. • היו תק' בהן בלטה הגירה מהכפר לעיר ותק' בהן להיפך : 1. ההגירה לאחר מלה"ע ה-1 –תק' סוף האימפ' העת' והקמת הרפובליקה התורכית- היתה לכפרים ונבעה מסיבה פוליטית- כתוצאה מטרנספר,מחילופי אוכ' יוונים-תורכים. עקב הטרנספר הכפרים התרוקנו מיוונים וארמנים ותורכיה ישבה בהם פליטים. 2.ההגירה לאחר מלה"ע ה-2 – היתה לערים ונבעה בעיקר מסיבות כלכליות. כמו כן, היו גם סיבות היסטוריות,חב' וטכנולוגיות פנימיות: - קשיים כלכליים ועוני. רצון להרוויח יותר כסף. –מצבם של האיכרים הורע בעקבות הטלה מחודשת של ה-RPP מס על החקלאות, אותו גבו באמצעות תשלום מיסים בכסף ולא כפי שהיה נהוג קודם לכן באמצעות תוצר. זאת מדיניות מכוונת של המדינה שרצתה ידים עובדות בכדי לפתח את העיור,התיעוש ולקדם את החינוך ותחומים נוספים. (בשנות ה- 20 וה-30 תורכיה ביטלה את המס העת',מעשר-דבר שעודד את החקלאות.אך לאחר מלה"ע ה-2 החזירה אותו). כתוצאה, האיכרים תמכו במפלגת ה-DP והביאו לניצחונה בבחירות 1950 ולתבוסתה של ה-RPP . – מחסור בקרקעות. – תנובה ירודה של הקרקע. -המכניזציה הביאה לכ"א עודף בכפרים. – רצון לשים קץ להגירה העונתית. –רכישת השכלה ע"י אמצעי חינוך יעילים יותר. – קבלת טיפול רפואי טוב יותר. 1. בכדי להעלות את התוצרת החקלאית ובכדי לרצות את דרישותיהם של הקב' האגראריות הגבוהות, מפלגת ה-DP בראשותו של מנדרס, עסקה במכניזציה המונית של החקלאות, במידה רבה תודות לעזרה שניתנה מארה"ב בשנים 1951-1953. הביא לכך שלאחר 1955 היתה הגירה מהכפר לעיר אשר נבעה כתוצאה מגורמים טכנולוגיים, כלכליים ופוליטיים חדשים.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית