FANDOM


Nicole Watts: Relocating Dersim: Turkish State- BuildingAnd Kurdish Resistance 1931-1939


• ישר בתחילת המאמר היא מציינת את DERSIM כסמל כמשהן אשר נכתבו עליו הרבה סיפורים, שיריםאגדות ועוד. ומשווים את ה- DERSIM למאבק אשר התרחש ב- 1925בין הכורדים לכוחות תורכיים רפובליקנים ויש אף אומרים כי לDERSIM יש משעות גדולה יותר. • היא מראה כי יש כמה קבוצות של כורדים כמו סונים, עלוים ועוד ולכל קבוצה יש אינטרסים משלה, כמו גם מאבקים משלה. יש לציין כי גם לכל קבוצה כזאת יש שפה משלה ואורח חיים שונה. • ישנה השוואה בין המאבק של הכורדים בשנות ה- 20 לבין המאבק בשנות ה –30. • במאבק של שנות ה-20 המדינה התורכית עדיין עיצבה את גבולותיה, היו התקנות לשעת חירום, בתי המשפט היו עצמאיים ויכלו להוציא להורג אנשים. הכורדים ישבו באזור ספר אשר היה משעותי לתורכיה. לכן ב- 1925 יש את המאבק של תורכיה נגד הכורדים • בשנות ה- 30 הסיפור שונה המדינה התורכית אינה מעצבת את גבולותיה. המטרה היא להחדיר את המדינה לאזורים הלא ממושמעים, להכפיף את אנשי הכפר למדינה. • תקופה זו מאופיינת בבתי העם בתוך הכפרים וכתוצאה מכך המדינה מגיעה יותר לאוכלוסיה. כל זה בשביל לייצור זהות אחידה לשם בניית לאום, לחזק את הכלכלה, ללמד אנשים קרוא וכתוב. • ווטס רואה את האירועים של ה- DERSIM כחלק מן האירועים הללו.השלטונות התורכיים רוצים להעביר שבטים ממקום למקום, לפרק את הכוח של ראשי השבטים, לגבות מסים לחנך ולהעביר כוחות מרדניים למקומות אחרים וכך להחליש את כוחם. באירועים של הDERSIM חשוב לציין לא השתתפו כל השבטים הכורדים. • בקרב DERSIM גיבור הקרב הוא RIZA SIYID הוא המנהיג הוא מצליח לאגד סביבו שבטים אשר החליטו שהם תומכים בו, לא כל השבטים תמכו בו, המוצא של מנהיג המרד הוא כורדי- סוני. • השבטים תמכו בו כי חשבו שיקבלו עבודה ןחיים יותר טובים. • בשנות ה- 20 המדינה לא התערבה בחייהם של השבטים אבל הם היו תחת המדינה התורכית ואילו בשנות ה- 30 המדינה כן רוצה להתערב בחייהם. • בשנים מסוימות השפה הכורדית היתה אסורה במרחב הציבורי וגם בבתי משפט. • היום בזכות אמצעי התקשורת- התנועה הלאומית חוצה גבולה ויכולה לפעול כמעט מכל מקום ויכולה לגייס כספים בכל העולם בשביל מאבקה דבר זה הוא שינוי ממה שהיה ידוע בשנות ה-20 וה- 30 המאבק לובש צורה עדכנית ומשתנה עם הזמן.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית