FANDOM


Yamani, Mai: The New Generation in Saudi Arabia

מאז שנות ה-30' עברו על ערב הסעודית שיוניים רבים. בפרק זה נדון בשינויים החברתיים, פוליטיים, כלכליים. שינויים אלה כה נרחבים עד כי יציבות השלטון עלולה להיפגע מהם. החיבור התרבותי פוליטי הסעודי בעל חשיבות רבה בעיקר בעת החדשה בה הדור הצעיר מפתח שאיפות פוליטיות. מאז שנות החמישים המדינה הכתיבה את קודי ההתנהגות והפולחן. תהליכים דינאמיים חדשים השאירו את הדור הצעיר ללא פתרון לצרכיו כלל. הזהות שבעבר הכתיבה את מקומו של כל פרט בחברה אינה מתקיימת בפוליטיקה החדשה. האליטה הישנה שאפה לשלוט בתהליכים בדרך שתאמה את המזנה המדינית שלה אולם, בעתות של חוסר יציבות כלכלית (כבימינו כיום), החברה ככלל מחפשת ביטחון תרבותי ושבה אל ה"מסורת" (המרכאות במקור). הסעודים נוטים לקבל רעיונות חיצוניים בזהירות ובחשדנות – החברה מחפשת בסיס יציב ופונה למסורת. הדור החדש למד מהניסיון ומהידע של קודמיו לחקור בנוגע לאושיות החברה הסעודית.

Economic Development, Cultural Change, and the Growth of Saudi Arabian Identities המחקר יציג משפחה בת שלושה דורות: ילידי שנות ה-30', ה-50' וה-70'-80', ממעוני לאומי ועד לעידן הגלובאליזאציה. דור הסבים והסבתות (ילידי שנות ה-30') - ההזדהות השבטית הייתה הזהות המובילה, האופק המרחבי שלהם היה בגבול נחלת השבט. השכלתם הייתה בנושאים דתיים ובנושאים של שבטים מקומיים. לרוב הגברים הייתה אישה אחת. הם התבגרו לתוך עידן הנפט מבלי להיות מושפעים על ידיו. הבנים (ילידי שנות ה-50') - יליד שנות ה-50' התבגרו לתוך עידן ביסוס מוסדות המדינה, אחדות הלבוש וחינוך ממלכתי אחיד (מערכת החינוך נשלטה על ידי מסלמים מהזרם החנבלי). השיוך המדיני היה למדינה הסעודית ובמישור הרחב לעולם הערבי. אלו מביניהם שלמדו לימודים גבוהים עשו זאת בארצות הברית והמדינה סיפקה להם משרות יציבות בשובם לערב הסעודית. הנשים – למדו בבתי הספר אך שמרו בבית על תפקודן המסורתי של רעיה ואם. שיפור בתנאי היגיינה וברמת הרפואה הביא לירידה בתמותה ולגידול מהיר של האוכלוסייה. הנכדים (יליד שנות ה-70'-80') – נולדו לשיא עידן הנפט. הם אינם מכירים את המדבר כלל. הם טיילו באופן קבוע למדינות המערב והשוו בינו לבין המצב הסטטי מבית. הם שואלים את עצמם מספר שאלות מרכזיות: - האם יש למיומנויות המתקדמות שלמדו במערב מקום בערב הסעודית? - האם תהיה להם תעסוקה? באיזה רמת חיים יחיו? - מהי זהותם האתנית? הדור הצעיר חסר את ההשתייכות השבטית של דור הסבים ואת הביטחון הכלכלי שהיה להוריהם. חוסר הבטחון בקדמה דורש התמודדות עם התוצאות. ערב הסעודית לא מאפשרת לדיון שכזה להתקיים. עיקר הבעיות הן: • הכלכלה המשתנה • ערכים תרבותיים וקודים חברתיים שנחשבים אנרכיסטים.

The Centrality of the New Generation קבוצת האוכלוסייה הגדולה ביותר צעיר מגיל 15, 50.9% צעירים מגיל 20. על פי הערכות בערב הסעודית היו ב-1974 6.2 מליון תושבים, ב-1975 7.2 מיליון, ב-1980 8.9 מיליון ב-1992 12.3 מיליון, ועל פי הערכה ב-1998 יהיו בערב הסעודית 18 מיליון תושבים בקירוב (כולל התושבים הזרים ומשפחותיהם בסך 25% מהאוכלוסייה). הנתונים מצביעים על בעיה בקליטת הצעירים למעגל העבודה. החשש הוא מירידה ברמת החיים בד בבד עם ריבוי טבעי גבוה. הממשל מכיר אירועים דומים בצפון אפריקה בהם השלטון נכשל במתן פתרון לבעיה דומה, נרדף והופל.

The Place of the new Generation in a constricting Saudi Arabia הגאות הכלכלית של שנות ה-80' נעלמה בשנות ה-90' כאשר מחירי הנפט צנחו לרמה של 11$ לחבית. רמת החיים שבשנות ה-80' הייתה מהגבהות בעולם ירדה בשנות ה-90' לרמה ממוצעת בלבד. מחירים יציבים של גרמו לדחייה בביצוע רפורמות חברתיות-כלכליות שהחברה הסעודית כה צריכה. הממשל הסעודי, בהדגשתו את הפערים הג'נדריאלים לא מכין את הציבור לקראת רפורמות דרושות. ערב הסעודית, מכול מדינות עברה את השינויים הדרמטיים ביותר אין זה מפתיע, אם כך, שהיא חווה דרישה לשינוי חברתי-פוליטי-כלכלי. החיבור בין משפחות אל-סעוד ואל-שייח יצר שכבת שלטון רחבה. השלטון כולו מבוסס על עסקי הנפט שנשלטים על ידי המשפחה. המדינה, למעט מס הזכאת (2.5%, היחיד המותר על ידי האסלאם) לא גובה כל מס. השלטון הוא מסורתי – המדינה פורשת חסותה על שירותי הרווחה כמו על המגזר הפרטי. למרות ניסיונות רבים לקדם את הסקטור הפרטי המדינה עדיין נסמכת על כלכלת הנפט. הילדים הרבים של הדור החדש, שצמח בעת של גאות כלכלית, עלולים למצוא עצמם מחוסרי עבודה – המגזר הציבורי רווי בעובדים ואינו מקבל חדשים בשעה שהמגזר הפרטי קטן מדי מכדי להכיל את כל אותם עובדים אפשריים.

The Perception of the new Generation הצעירים נחליקם לשש קבוצות: 1. בני המשפחה שלטת. 2. בנים למשפחות מקורבות לשלטון. 3. בנים למשפחות בדואיות נוודיות מסורתיות. 4. בני משפחות סוחרים אמידים. 5. בני המעמד המשכיל. 6. רוב האוכלוסייה – בני המעמד הנמוך הנסמכים על הכנסות תעשיית הנפט. מאמר זה יתמקד באוכלוסייה החמישית ברשימה.

Globalization of Culture and the Identity of the New Generation בכל הראיונות שערכה מאי ימאני עובר כחוט השני רעיון התרבות הנכחדת. החשיפה לטלוויזיה לווינית הורידה את עוצמת הטלוויזיה הממשלתית וחשפה את הצופים לתרבויות זרות. הטלוויזיה נתפסת כמביאה את ארה"ב אל ערב הסעודית וככזו נרתעים ממנה סעודים רבים. אימוץ טכנולוגיה מודרנית והחיפוש אחר שורשיות מדגימה עד כמה אמביוולנטית החברה הסעודיה. הקושי בשמירה על המסורת מקיים יחס קבוע עם חידושי הטכנולוגיה והמערביות. היכולת לקיים קשר בין השינוי המהיר למסורת תלויה בחוזק החברה הסעודית.

Education החיבור בין המשפחה לחינוך חשוב להתפתחות החברה. הפרט שואף להדמות לחברה ובמקביל לשמר את אמונותיו החדשות. לא פעם עולה השאלה האם המסורת הישנה תצליח להתקיים לאור השינויים המתרחשים. מערכת הלימודים נסובה סביב לימודי אסלאם (כשני שליש משעות החינוך). בשנות ה-70' מספר האוניברסיטאות הוגדל מאחר והמדינה הצטרכה שכבת משכילים רחבה יותר. לימודים אלה היו שמרניים, לא נלמדו בהם על אמונות זרות וזרים לא הורשו להיכנס פנימה. שפת הלימוד ברבים מהמקרים הייתה ערבית בלבד והדגש הוא בשינון ולא בלמידה. מערכת חינוך זו מייצגת את האסלאם ואינה תואמת את הלך הרוח של הדור הצעיר המבקש למצוא רעיונות חדשים. בכדי להשתלב במרחב הבין-לאומי, טוענים הסעודים, עליהם לשמור על משהו משלהם ביחד עם אימוץ טכנולוגיות חדשות לקראת העתיד. הצעירים חוששים מהעתיד לבוא- ישנה התמרמרות על ההגבלות שהמדינה הטילה לגבי אפשרויות ונושאי הלימוד.Employment המעסיקה הגדולה ביותר היא המדינה, היא מעסיקה כ-85% אחוז מכלל המועסקים במשק. משקיעים סעודים וזרים מעדיפים שלא להעסיק סעודים משום המוניטין שיצא להם כעובדים לא טובים ולא יעילים. הצעירים חשים כי הם מופלים לרעה מפני הזרים. מקומות תעסוקה רבים מתנים את ההעסקה בידיעת אנגלית שלרובם אינה ידועה. אחוז הסעודים המועסקים בסקטור הפרטי והתעשייתי לא עולה על 15%. במקצועות פקידות, כדוגמת בנקאות הם מהווים 70% מהמועסקים בענף. הסקטור הפרטי לא מצליח להתפתח משום הגבלות ממשלתיות רבות. לטענת צעירים רבים יש להמשיך בדרך המסורת ולנטוש חידושים הפוגעים בערכים ובאסלאם, כאשר במקביל מתקיימת דרישה חזקה לטכנולוגיה מערבית חדישה. לא פעם נטען נגד בית המלוכה כי הם עצמם לא נאמנים לחוקים ולמגבלות האסלאם אותם הם השיתו על הציבור.

Gender תפקיד האשה לפתח ולגדל משפחה ועל הגבר לספק פרנסה. האפליה מעוגנת בחוק. דרישת הנשים לנהוג אסורה על פי חוק, כמו העירוב בין המינים, לכן בין שאר הדברים הוקמו בערב הסעודית סניפי בנקים מיוחדים לנשים. אפליית הנשים נראית כך: 55% מבוגרי האוניברסיטאות הן נשים אולם הם מהוות רק 5% מכוח העבודה. הנשים כועסות על חוסר היכולת להתפתח ביחס לנשים אחרות במערב. האשה תלויה באופן מלא בגבר באם רצונה לצאת הרחק מהבית. נשים רבות משלימות עם המצב ומנסות לפתח קריירה תוך השלמה עם התורף למצוא בעל ולהקים משפחה. עבודת נשים הוא דבר מוסכם ברמה העקרונית אל העלם הממוצע יעדיך את אשתו בבית ולא ירצה בכזו כברעיה.

Conclusion המשפחה הפטריארכאלית היא הדגם המוביל. לשני המינים שאיפה לקריירה אישית כאשר אצל הנשים היא כוללת בו זמנית גם את הצורך לפתח משפחה. החינוך הוא הגורם המוביל לשינוי. שכבת המשכילים אמביוולנטית לגבי השינוי אשר עלול לאיים על המשפחה המסורתית כולה. תוצאות שינויים אלה המובלים על ידי הדור הצעיר אינן ידועות אולם הן חיוניות לקיומה העתידי של ערב הסעודית.

www.student.co.il/meast